S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. Balík vzdelávacích materiálov určený kolektívu pedagógov na druhom stupni základných škôl obsahuje všetko potrebné pre  inovatívnu, atraktívnu a modernú výučbu. Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. A to aj vďaka vzdelávacím videám BBC, ktoré sú zárukou svetovej kvality. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie školského predmetu, ktorý deti motivuje premýšľať v súvislostiach. Prezrite si brožúru k Fenoménom sveta.

Benefity

 • Žiaci rozvíjajú svoju kreativitu a tvorivé myslenie 
 • Klasické vyučovanie sa mení na zážitok zo vzdelávania
 • Žiaci sa učia premýšľať v súvislostiach
 • Učenie žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom
 • Žiaci sa zdokonaľujú v anglickom jazyku
 • Žiaci majú k dispozícii špičkové videá BBC
 • Súčasťou vyučovania sú atraktívne herné prvky
 • V triede vzniká zdravé súťaživé prostredie
 • Žiaci sa učia kriticky myslieť a vecne argumentovať
 • Žiaci majú radosť zo získavania nových vedomostí

Obsah vzdelávacích materiálov

 • 450 videí z dielne BBC
 • Vyše 1300 interaktívnych cvičení na precvičovanie vedomostí 
 • Licencie na sprístupnenie digitálneho obsahu
 • 60 vzdelávacích modelov ako komplexná príprava pre učiteľa
 • Vzdelávacia hra s komponentami
 • Videoknižnica s informáciami o všetkých videách
 • Sprievodca
 • Sprievodca portálom
 • Expedičný plán pre učiteľa