Disponujeme dvomi vlastnými online vzdelávacími platformami s rozličnou komplexnosťou. Pokrývame tak potreby zákazníkov od použitia na lokálnej úrovni až po správu celonárodného školského systému so stovkami tisíc používateľov.
platform-logo-viki

Platforma Viki

Viki je komplexná online vzdelávacia platforma. Okrem prehliadania digitálneho edukačného obsahu poskytuje efektívne nástroje aj na tvorbu obsahu a jeho publikovanie, prácu učiteľov a žiakov, zadávanie a vyhodnocovanie online úloh, tvorbu interaktívnych kníh, správu hierarchických organizačných štruktúr, ako aj podrobné prehľady a štatistiky.

VIAC INFORMÁCIÍ
platform-logo-kozmix

Platforma Kozmix

Kozmix je vzdelávacia platforma, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah učiteľom, žiakom a rodičom. Prostredníctvom tejto platformy môžu učitelia zadávať online úlohy s konkrétnym obsahom svojim žiakom, skupinám a triedam, pričom tieto úlohy sa vyhodnocujú automaticky.

 

Prístup k obsahu je spravovaný prostredníctvom licenčného modulu a pre používateľov sú dostupné aj zjednodušené štatistiky.

Viac informácií

Naše platformy