English Play Box je výnimočný nástroj na výučbu anglického jazyka v materských školách. Rozsiahly vzdelávací obsah ponúka viac ako 100 hodín učenia formou pestrých interaktívnych cvičení, ktoré zaujmú pozornosť aj tých najmenších žiakov. Vďaka podrobnému návodu je príprava na hodinu rýchla a jednoduchá. Učiteľ má k dispozícii nielen digitálne a tlačené vzdelávacie materiály, ale tiež množstvo multimediálneho obsahu (piesne, ilustrácie, simulácie, hry a animácie), pričom nevyžaduje žiadne špeciálne technické zabezpečenie.

Produkt bol vyvinutý medzinárodným tímom odborníkov na metodiku, konzultantov, pedagógov a rodených anglicky hovoriacich, v úzkej spolupráci s učiteľmi anglického jazyka.

English Play Box tvorí pestrý digitálny obsah v kombinácii s praktickými tlačenými materiálmi.

Benefity

  • Rozvíja úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku u detí aj pedagógov
  • Kombinuje aktivity vedené učiteľom a hry iniciované deťmi
  • Umožňuje aktívnu účasť rodiča
  • Efektívne kombinuje tradičné vzdelávacie materiály a moderný digitálny obsah 
  • Rozvíja kompetencie pre 21. storočie
  • Využíva najnovšie trendy vo vzdelávaní

Obsah vzdelávacích materiálov

  • 168 lekcií
  • 840 obrazoviek
  • sada tlačených materiálov
  • balíček materiálov pre učiteľa

Galéria